✆ 210 28 34 266 - 6932 473021
✉ info@xartogonia.gr
✆ 210 28 34 266 - 6932 473021
✉ info@xartogonia.gr
 

Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.    EΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.        O ιστότοπος «www.xartogonia.gr» είναι ένα Ηλεκτρονικό Εμπορικό Κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων, μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» ή «Ιστότοπος» ή «Ιστοσελίδα») που δημιούργησε και λειτουργεί η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με την επωνυμία «ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΧΑΡΤΟΓΩΝΙΑ» (στο εξής καλούμενη ως «Επιχείρηση»), που εδρεύει στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΠΕΥΚΩΝ, αρ. 74, TK 14451, στην ΕΛΛΑΔΑ, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@xartogonia.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος: 210 2834266.

ΑΦΜ: 036891035,  ΔΟΥ: Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΓΕΜΗ: 060492803000

1.2.        Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση «www.xartogonia.gr» και κατέχει το εμπορικό σήμα «xartogonia.gr». Κάθε χρήστης (φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο) που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «Επισκέπτης» ή «Χρήστης» ή «Πελάτης», αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία προς αγορά προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του Ιστοτόπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

 

2.    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.        Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης έχει την υποχρέωση να διαβάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους που βρίσκονται σε ισχύ κατά την κατάρτιση της σύμβασης.

2.2.         Επίσης, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του. Ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

2.3.        Οι συμβάσεις μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

 

3.    ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

3.1.        Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμά τους, βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση «www.xartogonia.gr» και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος.

3.2.        H Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της Επιχείρησης και τα παρεχόμενα μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος προϊόντα. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

3.3.        Η Επιχείρηση στα πλαίσια των συναλλαγών της από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, αλλά ενημερώνει, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία, για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πελατών γίνεται είτε τηλεφωνικώς, στον αριθμό που έχει δηλώσει, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορεί να παραγγείλει. Εάν ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης δεν επιθυμεί να παραγγείλει τέτοιου είδους παρόμοια προϊόντα, η Επιχείρηση δεσμεύεται να επιστρέψει ατόκως το ποσό που ενδεχομένως έχει πληρώσει ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης στο ακέραιο.

3.4.         Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”.

3.5.        Στις τιμές που αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), ενώ το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «www.xartogonia.gr» επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

 

4.    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1.        Όλο το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Επιχείρησης ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

4.2.        Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «www.xartogonia.gr» ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Επιχείρησης αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους στον Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

4.3.        Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφής ενέργεια χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες θα θεωρηθεί ότι αποτελούν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/εμπορικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

5.    ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

5.1.        Η Επιχείρηση θέτει προς πώληση τα προϊόντα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή ζημίες που τυχόν προκληθούν στους πελάτες ή/και χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, πέραν της υποχρέωσης επιστροφής, διόρθωσης (εφόσον αυτή είναι δυνατή) ή αντικατάστασης προϊόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους χρήσης.

5.2.        Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) υποστεί ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση των υπηρεσιών, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Στις παραπάνω αιτίες συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των παρεχομένων πληροφοριών (τιμές, χαρακτηριστικά προϊόντων κλπ), καθώς και σφάλματα, παραλείψεις ή τεχνικοί λόγοι οποιασδήποτε φύσεως, που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και των υπηρεσιών του.

5.3.        Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή εν γένει αδυναμίας ή πλημμελούς παροχής των υπηρεσιών της εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα άλλων φορέων.

5.4.        Η Επιχείρηση λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και στις υπηρεσίες του να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και των επιμέρους υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη.

 

6.    ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

6.1.        Ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

6.2.        Ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo Ηλεκτρονικό Κατάστημα με το εμπορικό σήμα «www.xartogonia.gr» για: 1) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, 2) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π, 3) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6) ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7) παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

7.    ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

7.1.        Όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την χρήση του Ιστότοπου «www.xartogonia.gr», καθώς και με τις συμβάσεις πώλησης που συνάπτονται μέσω αυτής θα διέπονται και θα επιλύονται με βάση το Ελληνικό Δίκαιο.

7.2.        Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη και της Επιχείρησης αναφορικά με την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και τις συναφθείσες μέσω αυτής συμβάσεις πώλησης αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

8.    ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

8.1.        Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο ή θεωρηθεί άκυρη με δικαστική απόφαση, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.

8.2.         Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τους παρόντες όρους εκ μέρους της Επιχείρησης δεν συνιστά σε καμία περίπτωση και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο.

8.3.        Η διασύνδεση του Ιστοτόπου με άλλες Ιστοτόπους μέσω συνδέσμων (links), πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών/μελών. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «www.xartogonia.gr» δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων τους. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «www.xartogonia.gr» δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

8.4.        Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «www.xartogonia.gr» δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών/μελών της Ιστοσελίδας του, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) ή άλλων παρόμοιων στοιχείων (π.χ. worms, trojan horses) κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας, ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λ.π.).

8.5.        Ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος «www.xartogonia.gr» κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «www.xartogonia.gr» και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος «www.xartogonia.gr».

8.6.        Ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «www.xartogonia.gr» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

8.7.        Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «www.xartogonia.gr» δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη με τους τρίτους που διαφημίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα «www.xartogonia.gr» και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

8.8.        Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «www.xartogonia.gr» δεν ευθύνεται για τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται σε άλλους δικτυακούς τόπους, μέσω υπηρεσιών καταλόγου (portals) και εξυπηρετητών αναζήτησης (search engines).

8.9.        Σε περίπτωση που κάποιος Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης ζητήσει από τους εκάστοτε τεχνικούς υπεύθυνους του Ηλεκτρονικού Καταστήματος «www.xartogonia.gr» την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, πρόβλημα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, κλπ), τότε ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος δύναται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικά με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κλπ). Ο υπεύθυνος διαχειριστής δεσμεύεται από την παρούσα δήλωση εχεμύθειας.

 

9.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.1.        Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (Ε.Ε. 2016/679), ενισχύεται το πλέγμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατοχυρώνονται επαρκέστερα τα δικαιώματα του ατόμου του οποίου τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία. Ως εκ τούτου,  ο υπεύθυνος του  Ηλεκτρονικού Καταστήματος «www.xartogonia.gr» υποχρεούται να ενημερώνει και να ζητάει την άδεια του πελάτη/χρήστη σχετικά με την :

– Δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, όταν αυτά υφίστανται επεξεργασία.

– Δυνατότητα απαίτησης διόρθωσης ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

– Δυνατότητα αιτήματος διαγραφής (λήθη) των προσωπικών του δεδομένων υπό προϋποθέσεις (ανάκληση συγκατάθεσης, παράνομη απόκτηση, απουσία επιτακτικών και νόμιμων λόγων επεξεργασίας κ.λπ.).

– Δυνατότητα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν καταδείξει επιτακτικούς λόγους για την επεξεργασία αυτή.

9.2. Επιπροσθέτως, ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υποχρεούται:

– Να λαμβάνει τη συγκατάθεση του πελάτη των προσωπικών δεδομένων, όπου αυτή απαιτείται και να είναι σε θέση να αποδεικνύει τη συγκατάθεση αυτή αν του ζητηθεί.

– Να μην προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ανηλίκων κάτω των 16 ετών, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του γονέα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, θα πρέπει να επαληθεύει τη συγκατάθεση αυτή, με κάθε μέσο που του προσφέρει η διαθέσιμη τεχνολογία.

– Nα μην επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, δεδομένα που αφορούν την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

– Να αναφέρει, ενημερώνει τους θιγόμενους πελάτες/χρήστες από τυχόν παραβίαση ή μη εξουσιοδοτημένο περιστατικό που αφορά στα προσωπικά δεδομένα τους, το συντομότερο δυνατόν.

– Να αναφέρει και στον αρμόδιο ρυθμιστικό φορέα  για τυχόν παραβίαση ή μη εξουσιοδοτημένο περιστατικό που αφορά στα προσωπικά δεδομένα των πελατών/χρηστών, εντός 72 ωρών, έτσι ώστε η έκταση της ζημιάς να περιορισθεί.

9.3. Σε περίπτωση παράβασης των άρθρων του Κανονισμού, για την επιβολή διοικητικών προστίμων, μεριμνά το σώμα του νομοθετήματος.

 

Αναλυτικά, αναφέρονται πληροφορίες για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ στο αντίστοιχο παράρτημα του Ιστοτόπου.

 

10.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

10.1.     Ο Χρήστης/Πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την αντικατάστασή τους ή την καταβολή του τιμήματος που έχει καταβάλλει: α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος «www.xartogonia.gr» παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παράγγειλε, β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητά του και υπό την προϋπόθεση ότι (i) δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης ή (ii) αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) δεν έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή ή (iii) αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) και το ελάττωμα ή η ιδιότητα που λείπει δεν είναι σημαντικά.

10.2.     Ο Χρήστης/Πελάτης έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε και να ζητήσει την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχει καταβάλλει ή επιστροφή του τιμήματος που έχει καταβάλλει για το προϊόν αυτό, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του προϊόντος (εκτός του κόστους μεταφοράς), ακόμα και χωρίς να είναι υποχρεωμένος να αναφέρει συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο ζητάει την επιστροφή αυτή.

10.3.     Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «www.xartogonia.gr» ευθύνεται για αποζημίωση, μέχρι του ύψους του τιμήματος, σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ή ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητά του, οπότε και δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια.

10.4.     Για όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΤΔΑ, ΔΑ, Απ. Λιανικής). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «www.xartogonia.gr». Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 1) επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «www.xartogonia.gr», 2) σε περίπτωση αλλαγής του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών με άλλο ή άλλα μέχρι του ύψους του τιμήματος, 3) υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.10 του ν.2251/1994, το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί, 4) το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΤΔΑ,ΔΑ, Απ. Λιανικής).

 

11.ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

11.1.     Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις : 1) Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να σταματήσετε την διαδικασία εγκαίρως, 2) Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία, αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν, μπορείτε να καλέστε το 210 2834266 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας, 3) Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 210 2834266 ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας, 4) Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και επιθυμείτε την ακύρωσή της, τότε επικοινωνήστε με στο 210 2834266 και δώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

11.2.     Η πολιτική των τιμών των προϊόντων της Επιχείρησης είναι ίδια στο κατάστημα και στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα «www.xartogonia.gr». Ωστόσο σε πολλά επιλεγμένα προϊόντα η τιμή τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα διαφέρει από το κατάστημα και ισχύει μόνο για αγορές μέσω αυτού του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και αποστολής στο χώρο σας. Σε κάθε περίπτωση αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχειών και των τιμών που παραθέτουμε στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων.

 

12.ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

12.1.     Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «www.xartogonia.gr», έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω του Ιστότοπου μας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε Ιστότοπους να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου του Ιστότοπου. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από την Ιστοσελίδα μας διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα ο Ιστότοπος «www.xartogonia.gr».

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Δικτυακού μας τόπου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, το τρόπο διαχείρισης και διαγραφής τους, μπορείτε να βρείτε στο www.aboutcookies.org.

×